EL-Trik Persondatapolitik

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os ?

Per Kvorning er den dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget af dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

El-Trik, autoriseret elinstallatør Per Kvorning

Hovedgaden 41
8961 Allingåbro

eller

Skovlundvej 3, Øster Alling
8963 Auning

CVR nr. 35073604
Tlf.: 86 48 10 17

E-mail: info@el-trik.dk

Vi behandler oplysninger om navn, adresse, telefonnr. og e-mailadresse for dig som kunde hos 

El-Trik. Vi indsamler kun oplysninger som er givet af dig selv.

Vi foretager registrering af dine almindelige personoplysninger med det formål at kunne levere de services og de ydelser du beder os om.

Hovedparten af vores kunde / leverandør relation foregår ved at vi leverer en ydelse som efterfølgende faktureres med en specifik betalingstermin.

For kunne leverede den ønskede service eller ydelse på bedste måde har vi behov for at kende dit navn og postadresse samt telefonnummer og hvis muligt din e-mailadresse.

Vi ønsker at opbevare dine persondata så længe vores kunde / leverandør relation er aktuel og minimum så længe som vi i forhold til lovgivningen skal arkivere forretningsmæssige dokumenter og bilag. (fakturaer, el-kontrol skema etc.).

El-Triks personale samt El-Triks ”ordrestyringspartner” har adgang til de oplysninger der er afgivet til El-Trik.

Derudover videregives / sælges oplysningerne ikke til tredjemand.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret ligesom vi ikke sender / transmitterer oplysningerne krypteret.

Vi anser ikke de registrerede data som personfølsomme og du har ret til indsigt i, hvilke oplysninger der er registreret om dig. 

Du har til enhver til ret til at gøre indsigelser mod registreringen. 

Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed bedes rettet til os på vores e-mailadresse.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.